Hvalpe/Avlsplaner / Team Thomsebo B-kuld

Team Thomsebo B-kuld

Barko♠ - Blu Ray♠ - Big Shogun♠ - Buddy♠ - Binho♠ - Brynja♥ - Boa♥ -
Be Happy♥.
Født: 20.05.12 
V Coco v. Frankengold vs. VA Chacco v.d. Freiheit Westerholt
Team Thomsebo/v. Vibe Lenthe  | Tlf.: + 45 2134 2236