Hvalpe/Avlsplaner / Team Thomsebo E-kuld

Team Thomsebo E-kuld

Født: 01.10.2014
Ener♠ - Envy♥ - Enjoy♥ - Estralla♥ - Emzy♥ - Ea♥ - Eazy♥ - Emotion♥.
VA Thomsebo Do It vs. V Yusuf v. Feuermelder
 
8,5 uge.
 
 
 
 
 
 
 
7,5 uge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,5 uge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,5 uge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,5 uge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 dage.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 dage.
 
 
 
 
 
 
 
 
10 dage.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyfødt. 01.10.2014
 
Team Thomsebo/v. Vibe Lenthe  | Tlf.: + 45 2134 2236