Hvalpe/Avlsplaner / Team Thomsebo C-kuld

Team Thomsebo C-kuld

Ciro♠-Cadeau♠-Cheva♥-Cia♥-Choice♥.
Født: 28.09.12
Thomsebo Zawa vs.  V Opus v. Radhaus
Team Thomsebo/v. Vibe Lenthe  | Tlf.: + 45 2134 2236